News - Event

Koma Design – Manufacturing Contest 2016

Koma Design – Manufacturing Contest 2016

  The final round of Koma Design Contest took place at Ho Chi Minh City Vocational College on 1st July, 2016. The winner was Nguyen Phi Vu, a student of C13CK2 (HCMC...

Education & Training

Admission Announcement 2016

Admission Announcement 2016

Admission Announcement 2016 Apply deadline: for many rounds during the year (1st admission round: semester start July 29th, 2016) 1. TRAINING OBJECTIVES: - Training in 3 levels: Vocational College – Vocational Intermediate – Vocational Primary; - Enhancing: vocational...

Students Activities

Chương trình giao lưu văn hóa, văn nghệ …

Chương trình giao lưu văn hóa, văn nghệ với Đoàn Sinh viên Hàn Quốc cùa trường Kyungdong

        Trong không khí vui tươi, phấn khởi của ngày đầu tuần, sáng ngày 23/06/2014 tại sân khấu Trường Cao đẳng nghề Tp.HCM, Đoàn Thanh niên và...