Đăng ký trực tuyến

1. Hãy khai báo thông tin cá nhân của bạn :

Họ tên (gõ Tiếng Việt có dấu) (*)
Ngày tháng năm sinh (*)
Hộ khẩu thường trú (*)
Điện thoại (*)
Số CMND (*)
Địa chỉ Email

2. Chúng tôi Thông báo kết quả tuyển sinh cho bạn theo địa chỉ nào?

Họ và tên người nhận thư(*):
Địa chỉ nhận thư (Ghi rõ thôn, xóm - xã,phường - quận,huyện - tỉnh,TP) (*):
Điện thoại: (*)

3. Hiện tại bạn đã tốt nghiêp THPT hay THCS?

Đã tốt nghiệp(*):
Năm tốt nghiệp(*)

4. Nguyện vọng của bạn là gì?

Nguyện vọng 1 (*)
Nguyện vọng 2
Nguyện vọng 3